Dofinansowanie fotowoltaiki – Mielec

Zebraliśmy informacje dotyczące dofinansowania fotowoltaiki w Mielcu. Skorzystanie z programów pozwala na przyznanie środków, które pokryją część kosztów związanych z inwestycją. Warto wiedzieć, że stosowanie fotowoltaiki nie tylko pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej, ale przyczynia się również do zmniejszenia obciążenia elektrowni i elektrociepłowni. Co warto wiedzieć na temat dofinansowania fotowoltaiki w Mielcu?

Dofinansowanie fotowoltaiki w Mielcu – dodatkowe informacje

Aby lepiej zrozumieć warunki dofinansowania fotowoltaiki, należy wytłumaczyć pojęcia net-meteringu oraz net-billingu.

System net-metering – dotyczy rozliczania instalacji fotowoltaicznych założonych do końca marca 2022. Właściciel gwarantuje utrzymanie systemu przez kolejne 15 lat. W tym przypadku za 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji, prosument może odebrać za darmo z sieci 0,8 kW.

System net-billingu – dotyczy wszystkich, którzy z fotowoltaiki korzystają od 1 kwietnia 2022. W tym przypadku nadwyżki energii sprzedawane są do sieci po cenach rynkowych. Natomiast koszty energii elektrycznej pobranej z sieci są po cenach rynkowych. Ten system jest wymagany, jeśli chcemy skorzystać z programu Mój Prąd 4.0.

Program Mój Prąd 4.0

Program Mój Prąd 4.0 ma za zadanie zwiększyć udział fotowoltaiki w krajowej produkcji energii elektrycznej. Aby z niego skorzystać, należy kupić i zamontować instalację przed złożeniem wniosku. Jednakże realizacja inwestycji nie mogła odbyć się dawniej niż 1 lutego 2020 roku. Z poprzednich edycji programu skorzystało wiele osób. Warto wiedzieć, że oni również mogą liczyć na dofinansowanie. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Osoby, które po raz pierwszy będą korzystały z programu Mój Prąd, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 • do 4 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną,
 • do 5 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Osoby, które już skorzystały z programu Mój Prąd, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 • do 2 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Program Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze pozwala na skorzystanie z dofinansowania fotowoltaiki dla osób, które wymieniły piec starego typu na nowoczesne urządzenie grzewcze zgodne z programem (np. pompę ciepła). Dodatkowym warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku do 6. miesięcy od poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowań w programie Czyste Powietrze:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł),
 • do 37 000 zł dla poziomu podwyższonego (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych),
 • do 69 000 zł dla najwyższego poziomu (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Warunki wzięcia udziału w programie Czyste Powietrze Plus są identyczne. Główna różnica polega na tym, że można uzyskać w krótkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Wyższe są również stawki dla grupy II i III:

 • do 47 000 zł dla beneficjentów o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • do 79 000 zł dla beneficjentów o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Szukasz informacji o dofinansowaniu fotowoltaiki w Mielcu?

Zgłoś się do nas!

×