Dofinansowanie do pompy ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła to świetne rozwiązanie, by obniżyć koszty związane z tym rodzajem inwestycji. Dzięki licznym programom wiele gospodarstw domowych spełnia warunki, które są podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki na budowę lub modernizację. Warto wiedzieć, że stosowanie pomp ciepła przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, promuje energooszczędne źródła energii cieplnej i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Co warto wiedzieć o dofinansowaniu do pompy ciepła?

Program Moje Ciepło dla nowych domów

Program Moje Ciepło dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, które powstały po 1 stycznia 2021 roku. Dofinansowanie obejmuje pompy ciepła typu gruntowego i powietrznego, które wykorzystywane są jedynie do ogrzewania domu i/lub podgrzewania wody użytkowej. Wniosek można złożyć przez stronę: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

Warunki programu:

Aby otrzymać dopłatę z programu, trzeba przeprowadzić montaż pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Dom taki wyróżnia niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rocznie może ono wynosić 63 kWh na m2 powierzchni domu dla wniosków składanych w 2022 roku. W kolejnych latach zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może wynosić więcej niż 55 kWh na m2 powierzchni domu.

Środki z dofinansowania:

Środki na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło mają pokryć 30% (standardowo) lub 45% (posiadacze karty dużej rodziny) kosztów zakupu i montażu urządzenia. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie nie jest uzależnione od dochodu w gospodarstwie domowym. Wysokość środków to:

  • pompy ciepła typu powietrznego (powietrze-powietrze, powietrze-woda) – do 7 tys. zł,
  • pompy ciepła typu gruntowego – do 21 tys. zł.

Program Czyste Powietrze dla domów termomodernizowanych

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób, które planują wymianę  starego urządzenia grzewczego (np. kotła starego typu) na pompę ciepła. Warto wiedzieć, że jednocześnie można skorzystać z dofinansowania oraz ulgi termomodernizacyjnej, którą trzeba ująć w składanym dokumencie. Wnioski można składać osobiście do WFOŚiGW w Rzeszowie lub w serwisie gov.pl.

Warunki programu:

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze dotyczy przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Środki z dofinansowania:

Wysokość środków uzależniona jest od wysokości dochodów. Ubiegać o dofinansowanie mogą się:

  • osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł,
  • osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł netto na osobę oraz gospodarstwa jednoosobowe z dochodem nieprzekraczającym 1960 zł netto.

Dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł, przewidziane jest dofinansowanie do 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub do 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Dla osób, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł netto na osobę oraz gospodarstwa jednoosobowe z dochodem nieprzekraczającym 1960 zł netto – przewidziane jest dofinansowanie do 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. W przypadku prefinansowania obydwie kwoty maksymalne są wyższe o 10 000 zł.

Program Ciepłe Mieszkanie dla budynków wielorodzinnych

Program Ciepłe Mieszkanie kierowany jest do gmin, które prowadzą nabór na swoim terenie dla właścicieli oraz współwłaścicieli mieszkań. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość dofinansowania jest uzależniona nie tylko od dochodów beneficjenta, ale również od poziomu zanieczyszczenia gminy. Na terenie Podkarpacia z prawem do wyższego poziomu dofinansowania z racji poziomu zanieczyszczenia mają gminy: Rzeszów, Mielec (gmina miejska), Mielec (gmina wiejska), Dębica (gmina miejska), Dębica (gmina wiejska), Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn i Żyraków. Sytuacja może jednak ulec zmianie, dlatego warto na bieżąco sprawdzać listę gmin szczególnie zanieczyszczonych, które mogą ubiegać się o wyższe finansowanie. Aby wziąć udział w programie Ciepłe Mieszkanie, należy zgłosić się do urzędu miejscowej gminy.

Warunki programu:

Pieniądze z dofinansowania przyznawane są za demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, a następnie zakup i/lub montaż pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zawrzeć umowę o dofinansowaniu z gminą. Wszystkie koszty poniesione wcześniej uznane są za niekwalifikowane.

Środki z dofinansowania:

Program Ciepłe Mieszkanie wyróżnia aż trzy grupy beneficjentów. Każda z nich dodatkowo dzieli się na gminy standardowe oraz gminy o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

Grupa pierwsza

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł. Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jedno mieszkanie.

Grupa druga

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań, których średni miesięcy dochód nie przekracza na osobę 1673 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2342 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jedno mieszkanie.

Grupa trzecia

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań, których średni miesięcy dochód nie przekracza na osobę 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jedno mieszkanie.

Masz pytania dotyczące dofinansowania pomp ciepła

Skontaktuj się z nami!

Dofinansowanie do pompy ciepła to świetne rozwiązanie, by obniżyć koszty związane z tym rodzajem inwestycji. Dzięki licznym programom wiele gospodarstw domowych spełnia warunki, które są podstawą do ubiegania się o dodatkowe środki na budowę lub modernizację. Warto wiedzieć, że stosowanie pomp ciepła przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, promuje energooszczędne źródła energii cieplnej i ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Co warto wiedzieć o dofinansowaniu do pompy ciepła?

Program Moje Ciepło dla nowych domów

Program Moje Ciepło dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, które powstały po 1 stycznia 2021 roku. Dofinansowanie obejmuje pompy ciepła typu gruntowego i powietrznego, które wykorzystywane są jedynie do ogrzewania domu i/lub podgrzewania wody użytkowej. Wniosek można złożyć przez stronę: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

Warunki programu:

Aby otrzymać dopłatę z programu, trzeba przeprowadzić montaż pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Dom taki wyróżnia niskie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Rocznie może ono wynosić 63 kWh na m2 powierzchni domu dla wniosków składanych w 2022 roku. W kolejnych latach zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może wynosić więcej niż 55 kWh na m2 powierzchni domu.

Środki z dofinansowania:

Środki na pompę ciepła w ramach programu Moje Ciepło mają pokryć 30% (standardowo) lub 45% (posiadacze karty dużej rodziny) kosztów zakupu i montażu urządzenia. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie nie jest uzależnione od dochodu w gospodarstwie domowym. Wysokość środków to:

– pompy ciepła typu powietrznego (powietrze-powietrze, powietrze-woda) – do 7 tys. zł,

– pompy ciepła typu gruntowego – do 21 tys. zł.

Program Czyste Powietrze dla domów termomodernizowanych

Program Czyste Powietrze jest skierowany do osób, które planują wymianę  starego urządzenia grzewczego (np. kotła starego typu) na pompę ciepła. Warto wiedzieć, że jednocześnie można skorzystać z dofinansowania oraz ulgi termomodernizacyjnej, którą trzeba ująć w składanym dokumencie. Wnioski można składać osobiście do WFOŚiGW w Rzeszowie lub w serwisie gov.pl.

Warunki programu:

Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze dotyczy przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Środki z dofinansowania:

Wysokość środków uzależniona jest od wysokości dochodów. Ubiegać o dofinansowanie mogą się:

– osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł,

– osoby, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł netto na osobę oraz gospodarstwa jednoosobowe z dochodem nieprzekraczającym 1960 zł netto.

Dla osób, których dochód roczny nie przekracza 100 000 zł, przewidziane jest dofinansowanie do 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub do 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Dla osób, których dochód miesięczny w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1400 zł netto na osobę oraz gospodarstwa jednoosobowe z dochodem nieprzekraczającym 1960 zł netto – przewidziane jest dofinansowanie do 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. W przypadku prefinansowania obydwie kwoty maksymalne są wyższe o 10 000 zł.

Program Ciepłe Mieszkanie dla budynków wielorodzinnych

Program Ciepłe Mieszkanie kierowany jest do gmin, które prowadzą nabór na swoim terenie dla właścicieli oraz współwłaścicieli mieszkań. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość dofinansowania jest uzależniona nie tylko od dochodów beneficjenta, ale również od poziomu zanieczyszczenia gminy. Na terenie Podkarpacia z prawem do wyższego poziomu dofinansowania z racji poziomu zanieczyszczenia mają gminy: Rzeszów, Mielec (gmina miejska), Mielec (gmina wiejska), Dębica (gmina miejska), Dębica (gmina wiejska), Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn i Żyraków. Sytuacja może jednak ulec zmianie, dlatego warto na bieżąco sprawdzać listę gmin szczególnie zanieczyszczonych, które mogą ubiegać się o wyższe finansowanie. Aby wziąć udział w programie Ciepłe Mieszkanie, należy zgłosić się do urzędu miejscowej gminy.

Warunki programu:

Pieniądze z dofinansowania przyznawane są za demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, a następnie zakup i/lub montaż pompy ciepła powietrze-woda, pompy ciepła typu powietrze-powietrze. Przed rozpoczęciem inwestycji należy zawrzeć umowę o dofinansowaniu z gminą. Wszystkie koszty poniesione wcześniej uznane są za niekwalifikowane.

Środki z dofinansowania:

Program Ciepłe Mieszkanie wyróżnia aż trzy grupy beneficjentów. Każda z nich dodatkowo dzieli się na gminy standardowe oraz gminy o wysokim poziomie zanieczyszczenia.

Grupa pierwsza

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł. Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17 500 zł na jedno mieszkanie.

Grupa druga

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań, których średni miesięcy dochód nie przekracza na osobę 1673 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2342 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26 900 zł na jedno mieszkanie.

Grupa trzecia

Właściciele lub współwłaściciele mieszkań, których średni miesięcy dochód nie przekracza na osobę 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Dla gmin zwykłych dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jedno mieszkanie. Dla gmin wysoko zanieczyszczonych dofinansowanie wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39 900 zł na jedno mieszkanie.

Masz pytania dotyczące dofinansowania pomp ciepła

Skontaktuj się z nami!

×