Dofinansowanie fotowoltaiki – Jarosław

Przygotowaliśmy informacje dotyczące dofinansowania fotowoltaiki w Jarosławiu. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie środków, które pokryją część kosztów inwestycji w instalację. Programy krajowe cieszą się dużą popularnością, a dodatkowo pozwalają zwiększyć dostępność technologii energetycznych wykorzystujących źródła odnawialne. Co warto wiedzieć o dofinansowaniu fotowoltaiki w Jarosławiu?

Dofinansowanie fotowoltaiki w Jarosławiu a zmiany rozliczeń prosumienckich

Przez dłuższy czas stosowany system net-meteringu w rozliczeniach pomiędzy prosumentem a dostawcą energii. Od 1 kwietnia 2022 roku nowe instalacje fotowoltaiczne muszą korzystać z systemu net-bilingu. Co więcej, to właśnie ten system musi nas obowiązywać, jeśli chcemy skorzystać z programu Mój Prąd 4.0. Czym są te systemy?

System net-meteringu – w tym przypadku za każdy 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji, prosument mógł odebrać za darmo z sieci 0,8 kW.

System net-billingu – w obecnym modelu rozliczeń nadwyżki energii sprzedawane są do sieci po cenach rynkowych, a prosument płaci za pobraną energię zgodnie z taryfą.

Program Mój Prąd 4.0 – dofinansowanie fotowoltaiki

Możliwe jest dofinansowanie fotowoltaiki w Jarosławiu z Mój Prąd 4.0. Warunkiem skorzystania z programu jest zakup i montaż instalacji przed złożeniem wniosku, jednak realizacja inwestycji nie mogła mieć miejsca dawniej niż 1 lutego 2020 roku. Aktualna edycja programu rozszerzyła listę urządzeń objętych dofinansowaniem. Jaka jest ich wysokość i na co można je dostać?

Dla osób, które po raz pierwszy ubiegają się o dofinansowanie z programu Mój Prąd:

 • do 4 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną,
 • do 5 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Dla osób, które po raz kolejny ubiegają się o dofinansowanie z programu Mój Prąd:

 • do 2 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Program Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus – czy jest możliwe dofinansowanie fotowoltaiki?

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze. Jednakże warunkiem udziału jest wymiana urządzenia grzewczego starego typu na model zgodny z wytycznymi programu (np. pompę ciepła). Co więcej, aby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek do 6. miesięcy od poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowań w programie Czyste Powietrze wynosi:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł),
 • do 37 000 zł dla poziomu podwyższonego (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych),
 • do 69 000 zł dla najwyższego poziomu (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Czyste Powietrze Plus również przewiduje dofinansowanie fotowoltaiki. Warunki są identyczne, jak powyższym programie. Różnica polega na tym, że możliwe jest uzyskanie w krótkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Podwyższone zostały również stawki dla dwóch grup beneficjentów:

 • do 47 000 zł dla osób fizycznych o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • do 79 000 zł dla osób fizycznych o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Chcesz wiedzieć więcej o dofinansowaniu fotowoltaiki w Jarosławiu?

Koniecznie skontaktuj się z nami!

×