Dofinansowanie fotowoltaiki – Rzeszów

Zebraliśmy informacje dotyczące dofinansowania fotowoltaiki w Rzeszowie. Istnieją programy rządowe, które umożliwiają pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji. Są one powszechnie dostępne, ponieważ fotowoltaiki nie tylko pozwala obniżyć koszty energii elektrycznej, ale również przyczynia się do zmniejszenia obciążenia elektrowni i elektrociepłowni. Dowiedz się więcej o dofinansowaniu fotowoltaiki w Rzeszowie.

Dofinansowanie fotowoltaiki w Rzeszowie – systemy prosumenckie

Od 1 kwietnia 2022 roku weszły zmiany w dostępności systemów prosumencki, które mają wpływ na uzyskanie dofinansowania fotowoltaiki. Co to za systemy?

Net-metering – system rozliczania instalacji fotowoltaicznych dostępny do 31 marca 2022. Za 1 kW energii oddanej do sieci z instalacji, prosument może odebrać za darmo z sieci 0,8 kW.

Net-billing – obecnie obowiązujący system rozliczania prosumenta z dostawcą energii. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci po cenach rynkowych. Pobrana energia elektryczna z sieci rozliczana jest po cenach rynkowych zgodnych z taryfą. Jeśli chcemy skorzystać z programu Mój Prąd 4.0, to musimy rozliczać wg tego systemu.

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Mój Prąd 4.0 ma za zadanie zwiększyć udział tego rodzaju instalacji w krajowej produkcji energii elektrycznej. Warunkiem jest realizacja inwestycji w fotowoltaiki, jednakże nie dawniej niż 1 lutego 2020 roku. Z tego programu można skorzystać więcej niż raz. Jaka jest wysokość dofinansowania?

Pierwsze skorzystanie z programu Mój Prąd, pozwala ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 • do 4 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną,
 • do 5 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Kolejny udział w programie Mój Prąd pozwala ubiegać się o dofinansowanie w wysokości:

 • do 2 tys. złotych na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem (np. magazynem energii),
 • do 5 tys. złotych na magazyn ciepła,
 • do 7,5 tys. złotych na magazyn energii,
 • do 3 tys. złotych na system zarządzania energią HEMS/EMS.

Dofinansowanie fotowoltaiki z programów Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus

Dofinansowanie fotowoltaiki z programu Czyste Powietrze możliwe jest dla osób, które przeprowadziły w domu termomodernizację – m.in.: wymieniły piec starego typu na nowoczesne urządzenie grzewcze zgodne z programem (np. pompę ciepła). Jednakże warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku do 6. miesięcy od poniesienia pierwszych wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowań w programie Czyste Powietrze:

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł),
 • do 37 000 zł dla poziomu podwyższonego (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych),
 • do 69 000 zł dla najwyższego poziomu (o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych).

Warunki skorzystania z dofinansowania w programie Czyste Powietrze Plus są identyczne, co wymienione powyżej. Tutaj jednak można uzyskać w krótkim czasie prefinansowanie do 50% kwoty objętej programem. Wyższe są również stawki dla grupy poziomu podwyższonego i najwyższego:

 • do 47 000 zł dla beneficjentów o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 1564 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 2189 zł dla gospodarstw jednoosobowych,
 • do 79 000 zł dla beneficjentów o dochodzie miesięcznym na jednego członka rodziny nieprzekraczającym 900 zł dla gospodarstw wieloosobowych i 1260 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

Potrzebujesz informacji o dofinansowaniu fotowoltaiki w Rzeszowie?

Zadzwoń do nas!

×